UIC是一所公益性大学,办学经费绝大部分来自学费。为使更多优秀学生接受UIC的优质教育,学校积极创造条件,为学生提供多种奖学金。

  • 中国(内地)学生奖学金:

              1) 入学奖学金;

              2) 在校奖学金.

  • 中国香港、澳门、台湾学生奖学金:

              1) 入学奖学金;

              2) 在校奖学金.